“პატიმართა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია მუსიკალური თერაპიის გზით”

განხორციელების პერიოდი: 2015 წელი

დონორი: გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი

ბიუჯეტი: 9 790 EUR

მიღწევები:

პროეტის ფარგლებში, მუსიკალური თერაპია ჩაუტარდათ პატიმარ ქალებს.