“პატიმართა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ხელოვნებით (ხატვა/ ძერწვა) თერაპიის გზით”

განხორციელების პერიოდი: 2015 წელი

დონორი: გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი

ბიუჯეტი: 9 935 EUR

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში არტ თერაპია ჩაუტარდათ პატიმარ ქალებს.