„პატიმართა და ციხის პერსონალის უფლებების შეფასება პოსტ-პანდემიურ პერიოდში“

განხორციელების პერიოდი: 2022 წელი

დონორი: ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტი (ციხის საერთაშორისო რეფორმის თბილისის ქვერეგიონული ოფისი)

ბიუჯეტი: 12 000 EUR

მიღწევები:

მომზადდა კვლევის ანგარიში, რომელიც წარედგინათ დაინტერესებულ პირებს.