პარტნიორები/დონორები

დონორები

გაეროს ბავშვთა ფონდი

ღია საზოგადოება საქართველო

ღია საზოგადოების ფონდი

ევროპის ფონდი

პარტნიორები