“პანკისის ხეობაში არსებული ქალთა საბჭოს გაძლიერება, საბჭოს ბენეფიციარი ძალადობის მსხვერპლი ქალების ფსიქო სოციალური რეაბილიტაციის გზით”

განხორციელების პერიოდი: 2016 წელი

დონორი: “ქალთა ფონდი საქართველოში”

ბიუჯეტი: 6000 EURO

მიღწევები:

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოხდა პანკისის ხეობაში ქალების გაძლიერება და
მათთვის პროფესიული საქმინობის ხელშეწყობა, ამ მიზნით მოეწყო და აღიჭურვა არტ-
თერაპიის სივრცე, პროექტით გადაეცათ კერამიკული ღუმელი და სამუშაო მასალები,
კერამიკოსის მიერ იმართებოდა სასწავლო შეხვედრები, რომლის შედეგადაც
გადამზადნენ მომავალი არტ-თერაპიული ჯგუფის წამყვანები. პროექტის დასრულების
შემდეგ ჯგუფის გადამზადებულმა წევრებმა დააკომპლექტეს ახალგაზრდა
გოგონებისგან შემდეგარი პირველი სასწავლო ჯგუფი.