“ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, ან ძალადობრივი დანაშაულისთვის გასამართლებულ ქალთა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მუსიკალური თერაპიის გზით.”

განხორციელების პერიოდი: 2017 წელი 

დონორი: ქალთა ფონდი

ბიუჯეტი: 3 000 £ 

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ძალადობის მსხვერპლი პატიმარი ქალების რეინტეგრაცია მუსიკალური თერაპიის გამოყენებით.