მსჯავრდებულთა საგანმანათლებლო-სარებილიტაციო პროცესი პენიტენციური სისტემაში, სამაგიდე კვლევა

მსჯავრდებულთა საგანმანათლებლო-სარებილიტაციო პროცესი პენიტენციური სისტემაში, სამაგიდე კვლევ