მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესი პენიტენციურ სისტემაში, პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზი

მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესი პენიტენციურ სისტემაში, პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზი