მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისათვის მომზადების პროცესი

ტატო ქელბაქიანი “რადიო იმედში” თემაზე – პენიტენციური სისტემიდან მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისათვის მომზადების პროცესი, კვლევის შედეგები.