მედიასთან ბავშვთა უფლებების საკითხზე

სტატია netgazet-ში პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხზე
http://netgazeti.ge/law/40844/