მარიამ ნათაძე

მარიამ ნათაძე

 
 • ელ.ფოსტა: [email protected]
 • ტელ: ++995595028855
 • ანტონ (ტატო) ქელბაქიანი – გამგეობის თავმჯდომარე
  ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე, პროფესიით
  იურისტი, რომელსაც აქვს პენიტენციურ და პრობაციის, არასრულწლოვანთა
  მარლთმსაჯულების და ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი
  გამოცდილება. კერძოდ:  2005-2006 წლებში სახალხო დამცველის მართლმსაჯულების
  სამმართველოს სპეციალისტი (ძირითადი საქმიანობა დახურული დაწესებულებების
  მონიტორინგი და სახალხო დამცველის ანგარიშებზე მუშაობა); 2006-2009 წლებში იყო
  სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სოციალური სამსახურის უფროსი. 2009-2012
  წლებში სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე; 2012-2013
  წლებში არასრულწლოვანთა დაწესებულების დირექტორი. ა.ქელბაქიანი არის
  არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების რეფორმის კონცეფციის ავტორი, რომელი
  რეფორმაც წარმატებულად განხორციელდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით და
  რის გამოც ა.ქელბაქიანს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გადაეცა „მადლობის სიგელი“
  არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების სისტემის რეფორმაში შეტანილი

  განსაკუთრებული წვლილისთვის. ა.ქელბაქიანი 2010-2012 წლებში იყო ევროსაბჭოს
  წამების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კომიტეტის (CPT) საკონტაქტო პირი
  საქართველოში, 2009-2012 წლებში იყო საქართველოში სისხლის სამართლის რეფორმის
  უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი და ამავე საბჭოს ფარგლებში არსებული
  არასრულწლოვანთა და პენიტენციური სამუშაო ჯგუფების წევრი. 2013-2021 წლებში
  იყო ა/ო „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“ თანადამფუძნებელი
  და თავმჯდომარე (2022 წლიდან ორგანიზაციას შეეცვალა სახელი – “პრევენცია
  პროგრესისთვის”) ა.ქელბაქიანი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი
  (სალექციო კურსი – არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულება; სოციალური მუშაობა
  სისხლის სამართლის მარლთმსაჯულების სფეროში; სასჯელაღსრულების სამართალი;
  პრობაციის სამართალი).