ლექცია თემაზე “არასრულწლოვნის ფსიქო-სოციალური სტატუსი და კრიმინალური სუბკულტურა პენიტენციურ დაწესებულებაში”

სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასთან თანამშორმლობით, ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ტატო ქელბაქიანმა და ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მარიამ ნათაძემ, ასოციაციაში სოციალური მუშაკებისთვის ჩაატარეს ლექცია თემაზე – “არასრულწლოვნის ფსიქო-სოციალური სტატუსი და კრიმინალური სუბკულტურა პენიტენციურ დაწესებულებაში”.