„კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პენიტენციური დაწესებულების მართვაზე“

 

განხორციელების პერიოდი: 2020 -2021 წლები

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში უცხოელი და ქართველი ექსპერტების მიერ განხორციელდა კვლევა პენიტენციურ სისტემაში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენაზე დაწესებულების მართვისას, შემუშავდა კონკრეტული რეკომენდაციები იდენტიფიცირებული ხარვეზების დაძლევის მიზნით, მნიშვნელოვნად იქნა ამაღლებული არასამთავრობო ორგანიზაციების, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებულობის დონე პენიტენციურ სისტემაში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენებზე და ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე.