კოალიციის არჩევნები

4 სექტემბერს გაიმართა ბავშვთა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობისათვის კოალიციის შეკრება, რომელზეც არჩეული იქნა კოალიციის ახალი ხელმძღვანელობა.
ა/ო “ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის” კვლავ რჩება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიმართულების ხელმძღვანელად.