კვლევის პრეზენტაცია საქართველოს უნივერსიტეტში

დღეს საქართველოს უნივერსისტეტში, ექსპერტმა, გიორგი ტურაზაშვილმა იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს წარუდგინა კვლევა “არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები სისხლის
სამართლის პროცესში”.

შეხვედრის დროს განხილულ იქნა კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზები და სტუდენტებთან გაიმართა მსჯელობა არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზებზე. კვლევა მომზადდა”ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით.