ვიდეო ლექცია

ვიდეო ლექცია თემაზე – “სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების სფეროში” http://editori.ge/?p=46902