ელენე გაბელაია

ელენე გაბელაია – გამგეობის წევრი

ელენე გაბელაიას აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებში (Oxfam, East-West Management
Institute, Penal Reform International, UN Women) მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილება, მათ
შორის USAID, ევროკავშირის, ნორვეგიის მთავრობის და სხვა დოორების მიერ
დაფინანსებულ პროექტებში. იგი სხვადასხვა წლებში მუშაობდა მართლმსაჯულების,
პენიტენციური და პრობაციის რეფორმებზე, ასევე სხვადასხვა პროექტებზე სოფლის
მეურნეობის, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების და სხვა მიმართულებებით.
ელენეს 2013 წელს დამთავრებული აქვს ბიზნეს და კომერციული სამართლის
სამაგისტრო პროგრამა როტერდამში, ერასმუსის უნივერსიტეტში, ხოლო 2008-2010
წლებში სწავლობდა საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტზე საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუში (GIPA).