დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა დედების როლი ონლაინ სწავლების პროცესში და მათი ჩართულობის ზეგავლენა ქალების არსებულ სოციალურ როლზე, კვლევის ანგარიში

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა დედების როლი ონლაინ სწავლების პროცესში და მათი ჩართულობის ზეგავლენა ქალების არსებულ სოციალურ როლზე, კვლევის ანგარიში