“კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პენიტენციური დაწესებულების მართვაზე”

განხორციელების პერიოდი: 2020 – 2021 წლები

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”

ბიუჯეტი: 28 040 USD

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა კვლევა, სადაც არის ასახული ის გამოწვევები, რაც უკავშირდება კრიმინალური სუბკულტურის/კრიმინალური ავტორიტეტების გავლენა პენიტენციური სისტემის მართვაზე.