“დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის”

Improving Secondary Crime Prevention Pricess for Juveniles and Children in conflict with the Law inGeorgia

 

განხორციელების პერიოდი: 2017-2019 წლები

დონორი: პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის დაფინანსებით არასამთავრობო ორგანიზაცია “წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი” (GCRT)-ისა და არასამთავრობო ორგანიზცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (CIDA)-სთან ერთად.

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა არასრულწლოვანთა განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესის კვლევა. შემუშავდა გამოვლენილი მიგნებების ადვოკატირების სტრატეგია და გაიმართა შეხვედრები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან.