“დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის”

განხორციელების პერიოდი: 2017-2019 წლები

დონორი: ევროკომისია (წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრთან (GCRT) თანამშრომლობით)

ბიუჯეტი: 27 469.34 EUR

მიღწევები:

მომზადდა კვლევა არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენციის შესახებ და განხორციელდა ადვოკატირების აქტივობები.