„დამოკიდებულების მქონე პატიმართა რეაბილიტაცია ხელოვნებითი თერაპიის გზით“

 

განხორციელების პერიოდი: 2015 წელი

დონორი: “გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში- თბილისი”

მიღწევები:

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში არტ-თერაპიის პროგრამა განხორციელდა ქალთა დაწესებულებაში, სადაც ჩართული იყვნენ ქალი პატიმრები.