“გაუმჯობესებული შესაძლებლობები – პატიმრების, ყოფილი პატიმრების და პრობაციონერების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისათვის“

Improved Opportunities for Psycho-social Rehabilitation and Re-socialization of Inmates, Former Inmates and Probationers in Georgia

 

განხორციელების პერიოდი: 2017-2019 წლები

დონორი: პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის დაფინანსებით “საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრ “თანადგომა”-სა და ჰოლანდიურ ორგანიზაცია “მეინლაინ ფაუნდეიშენ“-თან ერთად.

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა პენიტენციურ დაწესებულებებიდან მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისათვის მომზადების ე.წ. „გარდამავალი მენეჯმენტის“ პროცესის შეფასება. ასევე მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო პროცესი დამოკიდბულების მქონე მსჯავრდებულებთან, პრობაციონერებთან და ყოფილ პატიმრებთან. ამ მიზნით შეიქმნა მათ საჭიროებებზე მორგებული არტ-თერაპიისა და კერამიკის მოდული, პროექტის ფარგლებში გაიმართა მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა კერამიკული ნამუშევრების გამოფენა.