„გაუმჯობესებული შესაძლებლობები – პატიმრების, ყოფილი პატიმრების და პრობაციონერების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისათვის“

განხორციელების პერიოდი: 2017 – 2019 წლები

დონორი: ევროკომისია (კავშირი ‘საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი “თანადგომასთან” თანამშრომლობით)

ბიუჯეტი: 135187.5 EUR

მიღწევები:

პროექტის ფარგებში მომზადდა კვლევა, რომელიც შეეხებოდა პენიტენციური დაწესებულებებიდან გათავისუფლებისათვის მომზადების პროცესს. გარდა ამისა, პატიმრები და პრობაციონერები, ჩართულები იყვნენ არტ თერაპიის, ფსიქო-სოციალური სარებილიტაციო პროგრამაში.