ბათუმში, “რადიო აჭარაში”, ტატო ქელბაქიანი და მარიამ ნათაძე, ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით

ბათუმში, “რადიო აჭარაში”, ტატო ქელბაქიანი და მარიამ ნათაძე, ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით
https://www.youtube.com/watch?v=lMxW4vTCiU8&feature=youtu.be