“ბავშვთა მართლმსაჯულების სფეროში მონაცემების შეგროვების ერთიანი სისტემის ხელშეწყობა“

Establishment of a Comprehensive Data Collection System Concerning Children in the Criminal Justice System

 

განხორციელების პერიოდი: 2016-2018 წლები

დონორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი

მიღწევები:

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მიერ განხორციელდა კვლევა, ბავშვთა მართლმსაჯულების სფეროსთან დაკავშირებულ სისტემაში მონაცემთა შეგროვების არსებული ხარვეზების იდენტიფიკაციის მიზნით. შეიქმნა კონცეფცია და შესაბამისი ინდიკატორების სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილ ბავშვებთან დაკავშირებული მონაცემთა შეგროვების შესახებ.