„ბავშვთა კეთილდღეობის მომსახურეობის რუკის შედგენა და ანალიზი“

 

განხორციელების პერიოდი: 2014 – 2015 წლები

დონორი: World Vision International – ს საქართველოს ფილიალი

მიღწევები:

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის შეიქმნა – ბავშვთა კეთილდღეობის მომსხურეობის რუკა, რომელიც აერთიანებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ ინფორმაციას.