ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის კოალიციის განცხადება

“კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის” ბავშვთა ჰომოფობიური ბულინგისა და ძალადობისაგან დასაცავად მთავრობას ქმედითი ნაბიჯებისაკენ მოვუწოდებთ.