ახალი პროექტი გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით.

ჩვენმა ორგანიზაციამ გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობის ახალი ხელშეკრულება გააფორმა. პროექტის მიზანს ბავშვთა მართლმსაჯულების სფეროში მონაცემების შეგროვების ერთიანი სისტემის შექმნის ხელშეწყობა წარმოადგენს.