“არასრულწლოვან ბრალდებულთა მიმართ წინასასამართლო მოკვლევის ანგარიშის წარმოება ინდივიდუალური მიდგომის გზით”

Strengthening Individual Approach for Children in Conflict with Particular Focus on Pre-Sentence Reporting

 

განხორციელების პერიოდი:

დონორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი

მიღწევები:

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ მომზადდა წინასასამართლო (ინდივიდუალური) შეფასების ანგარიშის კონცეფცია, ინსტრუმენტები და სახელმძღვანელო პრონციპები, აღნიშნული პროცედურების მიხედვით საქმიანობის წარმართვისა და ინსტრუმენტების გამოყენების მიზნით გადამზადდნენ შესაბამისი უწყებების (პრობაციის სააგენტოს) სოციალური მუშაკები და პრობაციის ოფიცრები.