“არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში”

განხორციელების პერიოდი: 2016 – 2017 წლები

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო”

ბიუჯეტი: 38 380 USD

მიღწევები:

პროქტის ფარგლებში მომზადდა კვლევა და ადვოკატირების შედეგად შევიდა ცვლილებები კანონმდებლობაში (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში).