“არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში მაღალი სტანდარტების დაწესება არასრულწლოვანთა სასამართლო პროცესების მონიტორინგის გზით”

განხორციელების პერიოდი: 2018 – 2020 წლები

დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში (სახალხო დამცველის ოფისთან თანამშრომლობით)

ბიუჯეტი: 225 880 GEL

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში მომზადდა არასრულწლოვნების დახურული სასამართლო სხდომების მონიტორინგის მექანიზმი და სახალხო დამცველთან თანამშრომლობის გზით, განხორციელდა სასამართლოს სხდომების მონიტორინგი. ამის შედეგად, მომზადდა კვლევის ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის სახით.