“არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში”

განხორციელების პერიოდი: 2018 – 2020 წლები

დონორი: ევროკომისია (წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრთან (GCRT) თანამშრომლობით)

ბიუჯეტი: 42 549.59 EUR

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში მომზადდა კვლევები, რომელიც შეეხებოდა – სპეციალიზაციას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში და არასრულწლოვნების რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესს.