“არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია სასკოლო ავტონომიის პირობებში პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების ადვოკატირების გზით”

განხორციელების პერიოდი: 2019 წელი

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო”

ბიუჯეტი: 7 290 USD

მიღწევები:

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მომზადდა სახელმძღვანელო სკოლის პედაგოგებისთვის.