„სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ და რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვნების რეფერირების მექანიზმის გაძლიერება“

განხორციელების პერიოდი: 2021 – 2023 წლები

დონორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი – საქართველო

ბიუჯეტი: 328 690 GEL

მიღწევები:

მიმდინარე