„სახელმწიფო უწყებების ინსტიტუციური გაძლიერება, რომლებიც ჩართულნი არიან ოჯახისაგან განცალკევებული და თანმხლები პირების გარეშე მყოფი ლტოლვილი ბავშების იდენტიფიცირების, რეფერირების და რეაგირების პროცესში“

 

განხორციელების პერიოდი: 2022 – 2023 წლები

დონორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი – საქართველო

ბიუჯეტი: 56 825 ლარი

მიღწევები:

მიმდინარე