“სასამართლოს შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტში”

განხორციელების პერიოდი: 2023-2024 წელი

დონორი: USAID კანონის უზენაესობის პროგრამა

ბიუჯეტი: $ 31 463.00

მიღწევები:

მიმდინარე