პროექტი – სასამართლოს შესახებ ცნობიერების ამაღლება მარნეულსა და ბოლნისში

დონორი – USAID (აშშ-სს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო)

                      სამართლის უზენაესობის პროგრამა

 

პროექტი – სასამართლოს შესახებ ცნობიერების ამაღლება მარნეულსა და ბოლნისში

პროექტის ხანგრძლივობა – 9 თვე (05.01.2023 – 31.01.2024)

პარტნიორი ორგანიზაცია – CEAC, სამოქალაო ჩართულობისა და აქტივიზმის ცენტრი

მიზანი – პროექტი მიზნად ისახავს მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლებას მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და სამართლიანი სასამართლოს მნიშვნელობის თაობაზე