“მოქმედება ხელოვნების საშუალებით – ალტერნატიული გზა ახალგაზრდებისთვის”

განხორციელების პერიოდი: 2022-2023 წელი

დონორი: შვედეთის ინსტიტუტი

ბიუჯეტი: 465 920 SEK

მიღწევები:

მიმდინარე